हाम्रो बारे

परिचय

सहकारी ऐन २०४८ बमोजिम स्थापित यस साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. निग्लिहवा (Sana Kishan Krishi Sahakari Sanstha Ltd . Niglihawa) नेपाल सरकारबाट वित्तिय कारोवार गर्नेका लागि स्वीकृत विनियम अनुसार सहकारी निति, सिद्धान्त, ऐन कानुनको सिमा भित्र रही संचालन भएको संस्था हो ।

देशमा स्थापना भएका वित्तिय संस्था, विकाश बैंक तथा वाणिज्य बैंकहरुले मात्र कमजोर अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आपेक्षाकृत रुपमा सुधारात्मक दिशातर्फ अगाडी बढाउन नसकेको वर्तमान परिप्रेक्षमा, सहकारी संस्थाहरुको विकाश तिव्र रुपमा भईरहेको छ ।

आम नेपाली जनताहरु (निम्न वर्गिय, मध्यम वर्गिय, उच्च वर्गिय) को भावनालाई आत्मसाथ गरी देशमा अहिले करिब ३३,००० (तेत्तीस हजार) सहकारी संस्थाहरु संचालनमा रहेका छन् । हिमाल, पहाड देखी तराई भेगका ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तिय सेवाको अभावको कारणबाट सेवामा परेको नेपाली नागरिकहरुलाई वित्तिय सेवा प्रदान गर्ने कार्य सहकारी संस्थाहरुबाट मात्र भएको छ ।

नेपालको संबिधानले अंगीकार गरेको तीन खम्बे आर्थिक नीतिलाई आत्मसात गदै सहकारी नीति, मुल्य र मान्यता अनुरुप जन समुदाय माझ रहेको निष्कृय पूँजीलाई प्रतिस्पर्धात्मक वित्तिय बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट आकर्षण ब्याज प्रदान गरी एकीकृत गरिएको निष्कृय पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने तथा आफ्नो शेयर सदस्यलाई समय सुहाउँदो उचित ब्याज दरमा छिटो छरिलो र सहज ढंगबाट कर्जा प्रवाह गरी सक्षम व्यवसायी बनाउनुको साथै सदस्यहरुलाई नियमित बचत गर्ने बानी बसाल्दै सदस्यहरुको आर्थिक, समाजिक तथा सेवामुलक कार्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

वर्तमान सहकारी वजारमा चुक्ता पूँजी, निक्षेप संकलन, कर्जा सापटी, मुनाफा आर्जन, नेपाल सरकारलाई राजश्वमा रहेको योगदान र कूल कारोवारमा हामी अग्रणी स्थानमा रहेका छौ । सदस्यहरुलाई दिने प्रतिफल लगायत संस्थागत सुशासनमा हामी सदा सर्वदा प्रतिबद्धता रहेका छौ । संस्थालाई भविष्यमा थप सशक्त रुपमा संचालन गर्दै नेपालको समग्र सहकारी आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने सम्पूर्ण शेयर सदस्य तथा आम नेपाली नागरिकहरु समक्ष प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौ ।

उद्देश्य

संस्थाको मुख्य उदेश्य निम्न अनुसार रहेका छन् :–
(क) संस्थामा संलग्न सदस्यहरुमा मितव्ययिताको भावना जागृत गराई नियमित बचत गर्ने बानीको बिकाश गर्ने
(ख) सदस्यहरुको व्यक्तिगत एंव सामुहिक क्षमता अभिबृद्धि गरी स्वालम्बी एंव आत्मनिर्भर सामाजको निर्माणमा योगदान पुयाउने ।
(ग) सदस्यहरुको प्राथमिक आवश्यकता र आय आर्जन क्षमताको पहिचान गरि उत्पादनशील र आयमुलक क्षेत्रमा सदस्यहरु मार्फत लगानी प्रबन्ध गरी छरिएर रहेको राष्ट्रिय  पूँजीको उपयोग बनाउने ।
(घ) सदस्यहरुको दैनिक जीवनका विविध क्षेत्रमा संस्थागत सहयोग पुयाउने खालका सेवामुलक कार्यक्रमहरु संचालन गरी सहकारीको महत्व स्थापित हुने काम समुदायमा प्रदर्शित गर्ने ।
(ङ) सहकारी सिद्धान्तको पालना गदै संस्थागत सुशासन र बित्तिय स्वः सक्षमताका मुल्य मान्यतालाई सर्वपरी मानेर संस्था र सदस्यहरुको सर्वोपरि हितको प्रर्वधन गर्ने ।
(च) सदस्यहरुलाई परम्परागत कृषि प्रणालीलाई बजारमुखी कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण गरी चिया कफि एंव अन्य कृषिजन्य –अन्न, दलहन, तेलहन, नगदेबाली, फलफुल, सागपात एंव जडीबुटी, काष्ठजनय बनस्पती) उत्पादन प्रशोधन समेत बिवरण प्रणाली र उपभोगमा सहकारी पद्धतिको बिकाश गर्ने आवश्यक कार्यहरु गर्ने ।
(छ) सदस्यहरुको आवश्यकतालाई मध्यनजर घरायसी प्रयोजनका साम्राग्रीहरु उतपादन बिक्रि बितरण सम्बन्धी आवश्यक कार्यहरु गर्ने ।
(ज) सदस्यहरुको सेवा सुबिधाका कृषि एंव पशुपालनका लागि आवश्यक पर्ने मल खाद्य, बिउ, बिजन, पशु आहार, औषधी उत्पादन एंव बिक्री बिवरणका लागि आवश्यक कार्य गर्ने ।
(झ) सदस्यहरुको हितका लागि फर्निचरजन्य सामाग्रीहरु, हैण्डीक्राफप्टका सामाग्रीहरु, सिलिकन, उनी एंव बिभिन्न प्रकारका कपडाहरु उत्पादन गरी बिक्री बिवरण सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने ।
(ञ) सहकारीको आफनै उत्पादन एंव सदस्य सदस्यहरुको उत्पादन गरेको कृषि उब्बज फलफुल, जडीबुटी, चिया, कफि, माछा–मासु जन्य उत्पादन, दुध एंव दुधजन्य उत्पादनहरु संकलन प्रशोधन गरी सोको बजारिकरण सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने ।
(ट) सदस्यहरुलाई बिभिन्न प्रकारका सिपमुलक एंव व्यवसायिक तालिम प्रदान गर्ने ।
(ठ) सदस्यहरुबाट नियमित बचत संकलन एंव अन्य बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुसंग कर्जा प्राप्त गरी आवश्यक बित्तिय श्रोत संकलन गर्ने र संस्थाका सदस्यहरुलाई कृषि एंव पशुपंक्षी, माछाजन्य आयमूलक एंव उद्यमशिल क्रियाकलापहरु संचालनका लागि ऋणका रुपमा परिचालन गर्ने ।
(ड) संस्थाको सदस्य, पदाधिकारी एंव कर्मचारीहरुको भावना, पेशागत सिप र क्षमता अभिबृद्धि गरी कृषि तथा कृषिका लागि आवश्यक आपूर्ति व्यवस्थाको उत्पादत्व र प्रभावकारीतामा सकरात्मक योगदान पुयाउने ।
(ढ) कृषि खेतिलाई आधुनिकरण गर्ने शेयर सदयस्यहरुबाट शेयर वापत जम्मा रकमबाट वा नेपाल सरकार तथा दातृ निकायबाट अनुदान लिई कृषि कार्य एंव कृषिजन्य उत्पादनको प्रशोधनमा प्रयोग हुने मेशिन, औजार, उपकरण एंव साधन सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउने ।
(ण) कार्यक्षेत्र भित्र गरिब, दलित, जनजाती, महिला, साना उद्यमी, साना व्यवपारी, साना किसानहरुलाई समुहगत रुपमा संगठित गराई सहकारीको माध्यमबाट उनीहरुको जीवनस्तर उकास्न आर्थिक, समाजिक एंव सामुदायिक बिकाशका कार्यक्रमहरु तर्जुमा व्यवस्थापन र संचालन गर्ने ।
(त) सामान प्रकृतिका अन्य सहकारी संस्थाहरुको बिभिन्न तहका संघहरुको नियमनुसार सदस्यता प्राप्त गरी अन्तर सहकारी व्यवसायी एंव प्राविधिक अन्तर सम्बन्ध र सहयोग बिस्तार गर्ने ।
(थ) सदस्यहरुलाई खाँचो पूर्तिको लागि एकजुट भई काम काग गर्ने प्रोत्साहित गर्ने ।
(द) असहाय महिलाहरुको हकहित संरक्षण, सम्बद्र्धन एंवम आय आर्जनका अवसर बृद्धि गर्ने ।
(ध) असहाय तथा अनाथ बालबालिका, बृद्धबृद्धा तथा आपाङ्गहरुको उद्धार एंवम पुनःस्थापना गर्ने ।
(न) सर्वसाधारणका लागि व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक तथा प्रजन्न स्वास्थ सेवा संचालन गर्ने ।
(प) दैविक प्रकोप सुचना, रोकथाम तथा पुनः स्थापना सम्बन्धी विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
(फ) लोक संस्कृति, कलाको संरक्षण र सम्बद्र्धन एंवम बिकाशका कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
(ब) बिबिध बैज्ञानिक पद्धति एंवम उच्च प्रबिधीको हस्तान्तरणमा भूमिका निर्वाह गर्ने ।