ऋण लगानी सेवा

संस्थाले शेयर सदस्यहरुबाट संकलित बचत दायित्वलाई सदस्यहरु माझ सहकारी विभागद्वारा जारी सन्दर्भ ब्याजदरको कार्यन्वयन गरी सदस्यहरुलाई व्यवसायी र उद्धमी बनाउने उद्देश्यले निम्न प्रकारको ऋण सर्वसुलभ रुपमा प्रदान गरिएको छ।

  • उच्च शिक्षा कर्जा (High Education Loan)
  • कृषि कर्जा (Agriculture Loan)
  • पशुपालन कर्जा (Livestock Loans)
  • घर कर्जा (Home Loan)
  • बैदेशिक रोजगार कर्जा (Foreign employment loan)
  • सहुलियत कर्जा (Concessional loans)
  • ग्रामीण उद्यम कर्जा (Rural Enterprise Loans)